ຂ່າວສານລ່າສຸດ

ຂ່າວສານທັງໝົດ

ວິດີໂອລ່າສຸດ


ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູທີ 22 – ການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສອນພາສາອັງກິດ

ໃນວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຕອນໃໝ່ນີ້, ຄູສາມາດເບິ່ງເພື່ອຮຽນຮູ້ 7 ວິທີການ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຕົວຢ່າງຕົວຈິງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດປັບປຸງພາສາອັງກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການສອນພາສາອັງກິດ.


ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ 5 – ການສອນນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ

ເຊີນທ່ານຮັບຟັງບົດສຳພາດຂອງຄູ ສຸກສະຫວັນ ລາວລີ ຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ. ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນຊົນເຜົ່າພູນ້ອຍ ແລະ ເປັນຄູສອນນັກຮຽນອາຄາທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກັ່ງພາສາລາວ.ໃນສາລະຄະດີຄູຕົວແບບຕອນໃໝ່ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ຄູຕົວແບບໄດ້ບອກກ່ຽວກັບວິທີການຂອງລາວເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນຂອງລາວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທຸກກິດຈະກຳ ແລະ ລາວເອງສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູທ່ານອື່ນໆ ແລະ ປະສານງານ ຜູ້ກັບປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ຄືແນວໃດ.


ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ແມ່ນລາຍການສົ່ງເສີມການສຶກສາແນວບັນເທີງແບບກາຕູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍດິນປັ້ນ ແລະ ຜ່ານເລື່ອງເລົ່າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1.

ຂໍ້ມູນປະຈຸບັນໂດຍຫຍໍ້

ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນປະຈຸບັນ