ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງໄດ້ຮັບເສື້ອໂປໂລເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທີມງານໃນການສົງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ໃນລັກສະນາການຝຶກໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງກ່ອນ ຈາກນັ້ນພວກເຂົາຈະໄປຝຶກຕໍ່ໃຫ້ແກ່ຄູຂັ້ນ ປ.5 ຈຳນວນ 13.268 ຄົນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5 ສະບັບປັບປຸງ ໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້

ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ປະກອບມີສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ແຜນການຝຶກອົບຮົມທີ່ສົມບູນໃຫ້ແກ່ຄູຊັ້ນປະຖົມ. ຫຼັກສູດໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.5 ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົ້ນສົກຮຽນ ໃໝ່ໃນເດືອນກັນຍາ 2023 ຊຶ່ງເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງການປັບປຸງຫຼັກສູດຂັ້ນປະຖົມສຶກສາໃໝ່ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2019.

ໃນອາທິດນີ້, ທ່ານ ອຸທິດ ທິບມະນີ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາເນັກຊ້າ ເຮັກກາທີ້ ເລຂາທີເອກ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນມື້ທຳອິດ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານທັກສະ, ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ອຸທິດ ທິບມະນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແມ່ນເພື່ອແນະນຳຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.5 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ເພື່ອຝຶກໃຫ້ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມປີທີ 5 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວຕໍ່ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ທີ່ຝຶກໃຫ້ແກ່ຄູ ຂັ້ນ ປ.5 ໃນລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ເດືອນສິງຫານີ້. ການກະກຽມໂດຍມີການວາງແຜນທີ່ດີ, ການຈັດການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຄູປະຈຳການແມ່ນສໍາຄັນ ຊຶ່ງຈະນຳໄປຕໍ່ຍອດຜົນສໍາເລັດຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປຸງໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮ່ວມເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່.”

ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ວາເນັກຊ້າ ເຮັກກາທີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ຖືເປັນວ່າການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5 ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂີດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນການຮຽນການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ເລີ່ມໂດຍການຝຶກໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງກ່ອນ ແລະ ຈະຝຶກຕໍ່ຕາມລະບົບໄປຍັງຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຕໍ່ໄປ”.

ທ່ານ ນາງ ວາເນັກຊ້າ ເຮັກກາທີ້ ເລຂາທີເອກ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ

ທ່ານ ອຸທິດ ທິບມະນີ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ

ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 6 ວັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 22-30 ພຶດສະພາ 2023, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈຳນວນ 64 ທ່ານ ຈະໄດ້ເຮັດປະຖົມນິເທດໃນຫຼັກສູດໃໝ່ຂອງຂັ້ນ ປ.5 ມີ 3 ວິຊາ ຄື: ວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ອ່ານບັນດາບົດຮຽນ, ທົດສອບ ແລະ ສະທ້ອນຄືບັນດາກິດຈະກໍາໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຈະສ້າງຂຶ້ນເນັ້ນການຮຽນດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍແຍກເປັນກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຍ່ອຍໃນແຕ່ລະຮອບ. ພວກເຂົາຍັງຈະໄດ້ຝຶກວິທີການປະເມີນນັກຮຽນແບບໃໝ່ ແລະ ຮ່າງແຜນການສອນຂອງຂັ້ນປະຖົມແບບໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ມີການໄດ້ມີຄົ້ນຄິດເຖິງວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ ຄູປະຈຳການ ສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນຮູ້, ພັດທະນາ, ຊອກຫາ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບການສອນຫຼັກສູດໃໝ່ໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນລະຫວ່າງສົກຮຽນ.

ພ້ອມກັນນີ້, ກໍຍັງຈະມີການເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຊຶ່ງຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນການວາງແຜນ ແລະ ການສອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບນັກຮຽນທຸກຄົນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ໃຫ້ໂອກາດເທົ່າທຽບກັນແກ່ນັກຮຽນທຸກຄົນ. ຕົວຢ່າງ, ການໃຫ້ນັກຮຽນຍິງເປັນຜູ້ນຳພາໃນກິດຈະກໍາກຸ່ມ, ການຈັດຫ້ອງໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມີບັນຫາການເຄື່ອນໄຫວສາມາດສະດວກຂຶ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາຫຼັກໃນຄອບຄົວ ໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາຂອງຕົນເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນບົດຮຽນຖືກຕ້ອງແລ້ວບໍ.

ການເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຍັງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂະບວນການທົບທວນຄືນຂອງທີມຝຶກອົບຮົມໃນຕົ້ນປີນີ້ ຊຶ່ງອັດຕາສ່ວນຂອງຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງເພດຍິງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 47%. ປະຈຸບັນໄດ້ມີທີມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງທີ່ມີຕົວເລກເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງມີຈຳນວນ 63 ຄົນ (ຍິງ 47%) ແລະ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ 18 ທີມ ຊຶ່ງປະກອບມີຄູຝຶກທັງໝົດ 638 ຄົນ ທົ່ວປະເທດ.

ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຝຶກຊ້ອມການອອກສຽງພາສາອັງກິດດ້ວຍວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ

ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຝຶກຊ້ອມການອອກສຽງພາສາອັງກິດດ້ວຍວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ

ໃນເດືອນມິຖຸນານີ້, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈະໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຝຶກມາໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ 18 ແຂວງ, ຈາກນັ້ນ ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າເປັນເວລາ 5 ວັນ ໃຫ້ແກ່ຄູຂັ້ນ ປ.5 ຈຳນວນ 13.268 ຄົນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ທົ່ວປະເທດ. ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມອີກ 6 ວັນ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທີການປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄູ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນໂຮງຮຽນ.

ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງເພີ່ມຕື່ມ, ການກະກຽມບົດຮຽນ ຫຼື ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ໃໝ່ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສິດສອນສະເພາະ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນສືບຕໍ່ຜະລິດວິດີໂອທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບຄູ ແລະ ຄູຝຶກ. ວິດີໂອສາມາດເບິ່ງໄດ້ທາງຊ່ອງທາງ “ວິດີໂອສຳລັບການ ພັດທະນາຄູ” ຊ່ອງ YouTube ຫຼື ຊ່ອງໂທລະພາບ Lao ESTV ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຊ່ອງ YouTube ໄດ້ຮັບຍອດວິວຫຼາຍກວ່າ 2.9 ລ້ານວິວ ໃນປະຈຸບັນ. ວິດີໂອໃໝ່ທີ່ຫາກໍອອກອາກາດປະກອບມີ: ວິດີໂອການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ (ກຳລັງຈະອອກອາກາດ) ແລະ ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ 4, ຕອນ: ຄູຜູ້ທີ່ປະດິດສື່ການຮຽນການສອນຈາກວັດຖຸທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ວິດີໂອຝຶກອົບຮົມຕອນໃໝ່ກໍຈະມີວິທີສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ 5 ຕອນ: ການສອນພາສາລາວໃຫ້ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ. ວິດີໂອທັງໝົດແມ່ນຖ່າຍທຳຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນໃນປະເທດລາວ ແລະ ທຸກວິດີໂອ ແມ່ນໄດ້ຄຳນຶງເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຖືກແປພາສາມື.

ທ່ານ ອຸທິດ ທິບມະນີ ໄດ້ສະຫຼຸບໃນຕອນທ້າຍວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ຜູ້ຄູຝຶກທຸກທ່ານຈົ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້. ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສຸມໃສ່ພະຍາຍາມສອນໃຫ້ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນລາວ ສູ້ຊົນໃຫ້ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນ.”

ທ່ານ ນາງ ວາເນັກຊ້າ ເຮັກກາທີ້ ໄດ້ກ່າວສະຫຼຸບໃນຕອນທ້າຍວ່າ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂັ້ນ ປ.5 ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ.”

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *