ຖ່າຍຮູບລວມ CACIM ຂັ້ນ ປ.5

ປີນີ້ແມ່ນປີສຸດທ້າຍຂອງຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງຫຼັກສູດຂັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນນັບແຕ່ໃນ2018 ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5, ຊຶ່ງປີນີ້ເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ປີ 2015 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (BEQUAL/ບີຄວາ)ໃນສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ເມື່ອວັນທີ 25 ມັງກອນ ຜ່ານມາ ທີ່ເຮືອນພັກຄູນຊັບ ບ້ານແສງສະຫວ່າງ (ທ່າລາດ) ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ.ນ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະອຳນວຍການສະຖາບັນ, ຄະນະກົມ, ຄະນະບໍດີ, ຄະນະກໍາມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດ, ຄະນະຊ່ຽວຊານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານບີຄວາ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ປອ.ນ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼັກສູດໃໝ່ໃນຂອດເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບອຸປະກອນການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອ ກວດ ແລະ ຮັບຮອງຕົ້ນສະບັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.5 ທີ່ຈະຈັດພິມແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ໃນສົກຮຽນ 2023-2024. ນີ້ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນ ເພາະວ່າເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງການປັບປຸງຫຼັກສູດຂັ້ນປະຖົມ. ສະນັ້ນ, ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີມງານວິຊາການພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງໝົດທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນໂຄງການນີ້ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີກໍຄືລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ. ການສໍາເລັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.5 ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9 ກໍຄືຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ ໂດຍການປັບປຸງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຫຼັກສູດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂັ້ນ ປ.5, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ 3 ວິຊາ ຄື: ວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາພາສາອັງກິດ, ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຈະໄດ້ແຈກຢາຍທົ່ວປະເທດ ພ້ອມຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຝຶກອົບຮົມຄູສອນວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາພາສາອັງກິດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວິຊາອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ການກວດຜ່ານຕົ້ນສະບັບບັນດາສື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ນັກວິຊາການໃນການອອກແບບ ແລະ ການພິມເຂົ້າໜ້າສື່ການຮຽນການສອນ. ສ່ວນວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ສັງຄົມສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ສິລະປະດົນຕີ ແມ່ນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ເຫັນ ສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມປີສຸດທ້າຍຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການປັບປຸງການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມດ້ວຍຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ການຮຽນດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ”. 

ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ 3 ວິຊາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງກວດເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະວິຊາ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2019 ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ສຳເລັດ 1 ຂັ້ນຕໍ່ປີ ຄວາມແຕກຕ່າງອັນສຳຄັນໃນຫຼັກສູດໃໝ່ ແມ່ນວິທີການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຊຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເນັ້ນໃສ່ບົດບາດຂອງນັກຮຽນທີ່ໃຫ້ມີຄວາມຄິດຂອງຕົນໃນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ ແລະ ນັກຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍຜ່ານການເຮັດກິດຈະກໍາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ນໍາໃຊ້ທັກສະໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ.

ສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ໄດ້ຖືກອອກແບບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍຜ່ານການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດປະຕິບັດ, ຝຶກຝົນ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່. ສື່ການຮຽນການສອນຂັ້ນ ປ.5 ໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສື່ການຮຽນການສອນໃນຂັ້ນຮຽນກ່ອນນັ້ນ. ສື່ການສອນໃໝ່ນີ້, ຈະມີເນື້ອໃນໃໝ່ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ ຫົວຂໍ້ກໍຈະກວມເອົາໃນຂັ້ນ ປ.4 ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງນັກຮຽນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນໃນແຕ່ລະວິຊາຈາກຂັ້ນຮຽນໜຶ່ງໄປຫາອີກຂັ້ນໜຶ່ງ.

ຄູສອນຂັ້ນ ປ.5 ທຸກຄົນ, ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຄູຝຶກ ຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ. ຄູ່ມືຄູ ປະກອບມີ ບົດຮຽນທີ່ມີການແນະນຳການສອນ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ, ວິທີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງກິດຈະກໍາເພີ່ມສໍາລັບນັກຮຽນ. ຄູ່ມື ຍັງລວມເອົາວິທີການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູທີ່ສອນນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ. ນອກຈາກນີ້, ຄູສອນຂັ້ນ ປ.5 ຈະໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ, ຊຸດອຸປະກອນວິຊາວິທະຍາສາດ ຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ ສຳລັບບົດຮຽນວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຢູເອັດບີ ທີ່ມີຟາຍ (files) ສຽງ, ຮູບພາບ ແລະ ຄຳສັບຕ່າງໆ ພ້ອມທັງໂປດສະເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ອັນສຳລັບຄຳສັບ ແລະ ລຳໂພງ ເພື່ອຮອງຮັບການເປີດຟາຍສຽງພາສາອັງກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄູສອນຂັ້ນ ປ.5 ແຕ່ລະຄົນ ຈະໄດ້ຮັບ ຢູເອັດບີ ພ້ອມກັບຟາຍວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູທີ່ແນະນຳກ່ຽວກັບການສອນ ແລະ ເຕັກນິກການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ຟາຍສຽງວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ຟາຍສຽງບົດເລື່ອງພາສາລາວ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້, ພ້ອມທັງຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບການແນະນຳກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ ແລະ ໂປສະເຕີກ່ຽວກັບການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນຕິດໄວ້ໃຫ້ເຫັນຢູ່ເຂດບ້ານ. ສ່ວນນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.5 ທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນໃໝ່ສຳລັບວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາພາສາອັງກິດ.

ສືການຮຽນການສອນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້, ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ. ພາຍຫຼັງການຮັບຮອງຂອງຄະນະກຳມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດ, ການພິມ ແລະ ແຈກຢາຍອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມທຸກແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ສໍາລັບ 3 ວິຊາແມ່ນລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີສະໜັບສະໜູນ, ສ່ວນອີກ 5 ວິຊາຈະເປັນໜ້າວຽກຂອງກະຊວງ ສສກ ຕາມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ. ຄູສອນຂັ້ນ ປ.5 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດໃນທົ່ວປະເທດ ຈະດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ສື່ການຮຽນທີ່ເພີ່ມມາຕື່ມ. ທັງນີ້, ໂດຍຮັບ ຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຂັ້ນ ປ.5 ເປັນປີສຸດທ້າຍໃນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຍັງຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄູທີ່ຈະສອນຕາມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນໄລຍະ 3 ວັນ (ວັນທີ 25-27 ມັງກອນ), ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຄື: ຄະນະກໍາມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງໃຫ້ຈັດພິມ ແລະ ນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.5 ທັງໝົດ 8 ວິຊາ ລວມມີ 13 ຕົ້ນສະບັບ ໃນສົກຮຽນ 2023-2024 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ພ້ອມທັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການປັບປຸງເນື້ອໃນປຶ້ມ ໃນບາງຈຸດໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ ແກ່ຄະນະຮຽບຮຽງ ວິຊາພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ສັງຄົມສຶກສາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະຮຽບຮຽງກໍຈະໄດ້ປັບປຸງຕົ້ນສະບັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.5 ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງໄປຈັດພິມໄດ້ໃນຕົ້ນເດືອນ 3 ປີ 2023 ນີ້.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *