ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາແນັດຊ້າ ເຮກາຕີ້ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 68 ປີ

ທີມງານຄູຝຶກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 5 ວັນ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາແນັດຊ້າ ເຮກາຕີ້, ຮັກສາການຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 68 ປີ (20 ກໍລະກົດ 1955 – 20 ກໍລະກົດ 2023) ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023. ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະ 5 ວັນ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບທີມງານຄູຝຶກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ກໍ່ຄື ທີມຄູຝຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງບັນດາກົມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄູຝຶກດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງບັນດາກົມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ພາລະບົດບາດຂອງທີມງານຄູຝຶກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຜົນ ການຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ພາຍໃນກົມກອງຂອງຕົນເອງ ແລະ ສະຖາບັນອື່ນໆນອກຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.”

ທ່ານ ນາງ ວາແນັດຊ້າ ເຮກາຕີ້, ຮັກສາການຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເປັນຂົງເຂດບູລິມະສິດ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມບໍ່ເປັນທຳ ໂດຍຜ່ານທຸກວຽກງານທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອສ້າງທີມງານຄູຝຶກ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ທີມດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຈະເປັນທີມຄູຝຶກຫຼັກ ດ້ານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງບັນດາກົມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ທີມຄູຝຶກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ຈະນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນມາຈາກຂັ້ນສູນກາງລົງໄປສູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ”.

ແຂກຮັບເຊີນຈາກຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງພີລະມິດການຮຽນຮູ້ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາເພື່ອສະທ້ອນທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ 34 ທ່ານ ຈາກ 16 ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ເຊິ່ງຈະເປັນຜູ້ປະສານງານທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຕໍ່ໜ້າ, ເຊິ່ງບັນດາຄູຝຶກດັັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມຕໍ່ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການທ່ານອື່ນໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນກົມກອງຂອງຕົນ ກ້າວໄປເຖິງ ສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະແນກການອື່ນໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມມີທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນ ແລະ ກິດຈະກຳ ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າການຮຽນຮູ້ແມ່ນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ ຫຼື ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຕັກນິກການສອນ. ໃນມື້ທີ 3 ຂອງກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ທົດລອງນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຮຽນມາໃໝ່ ໄປໝູນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍການອອກແບບວິທີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເພື່ອດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນວາລະສົນທະນາໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫລາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນມື້ສຸດທ້າຍ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ບອກເລົ່າກ່ຽວກັບປະສົບການຕົນເອງທີ່ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາຫາລືວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້.

ແຈກຢາຍ 10.100 ໂປສະເຕີການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 25.100 ປຶ້ມນິທານ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນທົ່ວປະເທດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໝູນໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການ USAID

ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການອ້ອມຂ້າງຈາກແຂວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 66 ທ່ານ ໄດ້ຮ່ວມກັບຄູຝຶກວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງບັນດາກົມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແມ່ນເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ຕາມຜົນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກືອບ 1 ໃນ 3 ແມ່ຍິງລາວ (30,3 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຄີຍໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງບາງຮູບແບບ (ທາງກາຍ, ທາງເພດ ແລະ/ຫຼື ຈິດໃຈ) ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອັດຕາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເດັກໄດ້ຖືກລາຍງານໃນການສໍາຫຼວດຄວາມຮຸນແຮງໃນໄວເດັກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພົບວ່າ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໄດ້ຮັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນໄວເດັກ. ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງຄູອາຈານໃນການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການ USAID ມີແຜນຈະພັດທະນາ ປື້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມບົດບາດ​ຍິງ-​ຊາຍ​ ໄດ້​ສະ​ແດງ ‘ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ’ ຂອງພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *