ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນະທ່ານ ໂພລ ແຄລລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີໄດ້ຮ່ວມພິທີເປີດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກໍ່ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນທີ່ມີມູນຄ່າ 476.000.000 ກີບ (40.400 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ) ໃຫ້ແກ່ທີມງານ ຂະແໜງສື່ອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດວິດີໂອການສຳລັບພັດທະນາຄູ

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ”, ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນະທ່ານ ໂພລ ແຄລລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມພິທີເປີດການຝຶກອົບຮົມຊຸດໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ທີມງານ ຂະແໜງສື່ອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ ແລະ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງໃນການຜະລິດສື່ດີຈີຕອນ ແລະ ວິດີໂອຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ , ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນມີການຮ່ວມມືອັນແໜ້ນແຟ້ນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານການຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນທີ່ເປັນດີຈີຕໍ ,ວິດີໂອ ແລະ ສື່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊິ່ງຮ່ວມຜະລິດໂດຍທີມງານ ຂະແໜງສື່ອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ ແລະ ທີມງານສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນຍ່າງຍິ່ງສຳລັບນັກຜະລິດສື່ ທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ມີທັກສະ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມຄິດຕີລວດກວດພຽງ (ຫຼືການກຳນົດບົດບາດຂອງເພດຍິງ ຫຼື ເພດຊາຍແບບຕາຍໂຕ) ດ້ານເນື້ອໃນຂອງສື່ ແລະ ຮູບພາບທີ່ພວກເຂົາຜະລິດ”.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ງົບປະມານໃນການຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍ ຂະແໜງສື່ອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ຈຸດປະສົງຂອງວິດີໂອແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູ ແລະ ຄູຝຶກ ພັດທະນາທັກສະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍຫຼັກສູດໃໝ່ ທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ພ້ອມໃຫ້ຄຳແນະນຳການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການສິດສອນ ແລະ ເຕັກນິກການສອນທີ່ເນັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ . ວິດີໂອໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານ ຊ່ອງໂທລະພາບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ລາວ ESTTV), ມີຢູ່ໃນແທັບເລັດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ສຳລັບເມືອງເປົ້າໝາຍ, ໃນຢູເອັດບີ (USB) ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ຄູສອນ, ແພລດຟອມ ຄັງປັນຍາລາວ (Khang Panya Lao) ແລະ ມີຢູ່ໃນຊ່ອງ ຢູທູບ (Youtube) “ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos. ວິດີໂອດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນລຸເກືອບ 2,6 ລ້ານວິວຜ່ານຊ່ອງທາງຢູທຽບຢ່າງດຽວນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2019. ມີວິດີໂອການພັດທະນາຄູທັງໝົດ 22 ວິດີໂອແລ້ວ ເຊິ່ງກວມເອົາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ນັບແຕ່ເຕັກນິກການສອນສະເພາະໃນຫຼັກສູດໃໝ່ ຈົນເຖິງທັກສະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ, ການສອນແບບຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ “ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ” ໄດ້ຈັດທີມງານເພື່ອກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີມງານຈາກຂະແໜງສື່ອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ ແລະ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຍັງໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນການຜະລິດສາລະຄະດີ ຄູຕົວແບບ ເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາ ເພື່ອເອົາເປັນແບບຢ່າງດ້ານການສອນທີ່ດີ ແລະ ການປະຕິບັດການສອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ. ແຕ່ລະຕອນຂອງສາລະຄະດີ ແມ່ນໄດ້ອອກອາກາດທາງ ຊ່ອງໂທລະພາບ ລາວ ESTTV, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

ພະນະທ່ານ ໂພລ ແຄລລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ວິດີໂອ ແລະ ສື່ດິຈິຕອນ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດ “ບໍ່ປະລະໃຜໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ”. ສະນັ້ນ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຕໍ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງ ແລະ ຜະລິດສື່ການຮຽນຮູ້ດີຈີຕໍໃຫ້ແກ່ຄູ.
ດ້ວຍການສືບຕໍ່ຂອງແຜນງານບີຄວາໄລຍະທີ່ 2, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະລວມເອົາການເນັ້ນໜັກແນວທາງໃຫ້ມີການຄຳນຶ່ງເຖິງບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ໄດ້ມີການສົນທະນາກັນຫຼາຍຢ່າງແລ້ວກ່ຽວກັບວິທີຫຼີກລ້ຽງ ການມີຄວາມຄິດຕີລວດກວດພຽງດ້ານເພດ, ຄວາມພິການ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢູ່ພາຍໃນທີມງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດສື່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຽນບົດຄວາມ ແລະ ການຄັດເລືອກເອົານັກສະແດງ. ຂ້າພະເຈົ້າມີູຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ ເຫັນວ່າ ວິດີໂອທັງໝົດແມ່ນມີການແປເປັນພາສາມືນຳອີກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍ ຂະແໜງສື່ອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນມື້ນີ້, ທີມງານຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ການຜະລິດສື່ດິຈິຕອນໃນການສ້າງສັງຄົມທີ່ກ້າວໜ້າແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ.”

ພາຍຫຼັງການກ່າວເປີດງານໂດຍ ພະນະທ່ານ ໂພລ ແຄລລີ, ທ່ານ ໄດ້ມອບ ອຸປະກອນສຳລັບການຖ່າຍທຳ ແລະ ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງ (ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ອຸປະກອນກັນພາບສັ່ນ, ໂປເຈັກເຕີ ແລະ ໄມໂຄຣໂຟນ) ພ້ອມອຸປະກອນຕັດຕໍ່ (ຄອມພິວເຕີ 5 ເຄື່ອງ, ຈໍພາບໃຫຍ່ພິເສດ, ຊອບແວເພື່ອການຕັດຕໍ່, ເຄື່ອງພິມ ແລະ ອື່ນໆ) ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 476.000.000 ກີບ (40.400 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ).

ທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນນາມກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການສຶກສາໃນລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍທີມງານ ຂະແໜງສື່ອີເລັກໂຕຼນິກແລະ ການສຶກສາທາງໄກຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບການປັບຕົວເພື່ອປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ດ້ວຍການຜະລິດວິດີໂອ ແລະ ສື່ດີຈິຕໍ, ພວກເຮົາສາມາດສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແບບກ້າວໜ້າ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍການໃຫ້ໂອກາດແກ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.”

ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີການໃຊ້ກິດຈະກຳຕົວຈິງເປັນຫຼັກ. ເຊີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບພາກການແຕ້ມຮູບເພື່ອເຂົ້າໃຈການມີອະຄະຕິ ແລະ ການຕີລວດກວດພຽງ, ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ ແພລດຟອມ ຄູຮູດ (Kahoot), ແພລດຟອມເພື່ອການຮຽນຮູ້ຜ່ານເກມ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ເພື່ອທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກສຳມະນາກອນກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພດ. ໃນກອງປະຊຸມວາລະສຸດທ້າຍ, ບັນດານັກສໍາມະນາກອນໄດ້ເບີ່ງຄືນ ແລະ ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງການ ແນວຄິດຕີລວດກວດພຽງ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ໃໝ່ເຂົ້າໃນການຜະລິດໃນອະນາຄົດ.

ລາຍການທີ່ຜະລິດໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສາມາດຮັບຊົມໄດ້ທຸກໆມື້ທາງໂທລະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທາງໂທລະພາບລາວແຊັດ ຊ່ອງ 8 ແລະ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນຊ່ອງທາງ ຢູທູບ ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos” You tube Channel.

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *