Category: Alumni FAQ (VN)

Có nhiều cách để bạn tìm hiểu về các hoạt động và sự kiện cựu sinh viên:

Kết nối với trang Facebook  của chúng tôi để xem thông báo về các hoạt động của cựu sinh viên sắp diễn ra.

Tham gia nền tảng 360Alumni, nơi cung cấp thông tin cập nhật về các sự kiện và nhiều nội dung hấp dẫn khác.

Cập nhật thông tin liên hệ để chúng tôi có thể gửi email trực tiếp cho bạn về các cơ hội phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *