Category: Alumni FAQ (VN)

Có ba cách để kết nối với các cựu sinh viên khác:

  • Tham gia một trong 6 Nhóm chuyên môn và chia sẻ trên Nhóm về những gì bạn đang tìm kiếm.
  • Đăng tải nội dung về mối quan tâm của bạn hoặc tìm kiếm cựu sinh viên trên nền tảng 360Alumni.
  • Bạn hãy liên lạc với nhóm Cựu sinh viên nòng cốt của Học bổng Chính phủ Australia ở thành phố gần bạn nhất tại: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng.

 

Gửi email cho nhóm Kết nối cựu sinh viên Aus4Skills nếu bạn cần hỗ trợ để tiếp cận các nhóm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *