Category: Awardees FAQ (VN)

Tất cả người nhận học bổng được cấp thị thực sinh viên (diện thị thực 500). Vui lòng xem tại đây để biết thêm thông tin về thị thực.

 

Việc không đáp ứng các điều kiện thị thực như đi làm quá số giờ quy định có thể dẫn tới việc thị thực của bạn bị thu hồi. Mỗi sinh viên đều phải có hộ chiếu và thị thực hợp lệ trong thời gian học tập tại Australia. Nếu gặp vấn đề gì tại Australia, bạn cần thông báo cho người Phụ trách Sinh viên của trường trong thời gian sớm nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *