Category: Awardees FAQ (VN)

Bạn không nên đưa các thành viên gia đình của mình đến Australia trong sáu tháng học tập đầu tiên. Học kỳ đầu tiên có khối lượng học tập lớn và bạn sẽ cần tập trung tối đa cho việc học tập và ổn định cuộc sống tại Australia. Để tham gia hiệu quả Chương trình hướng dẫn học thuật bắt buộc và ổn định quá trình học tập theo chương trình học của mình, bạn không nên bị phân tâm bởi các trách nhiệm gia đình.

 

Nếu bạn quyết định đưa gia đình đến Australia, vui lòng liên hệ với Cán bộ phụ trách sinh viên của nhà trường để biết thêm thông tin về chỗ ở, trường học và địa điểm chăm sóc trẻ cho những người phụ thuộc. Bạn nên liên hệ với Bộ Xuất nhập cảnh và Bảo vệ Biên giới để biết thêm thông tin về yêu cầu thị thực cho các thành viên gia đình đi cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *