Category: Awardees FAQ (VN)

Bạn nên mang theo những giấy tờ như liệt kê dưới đây.  

Một số giấy tờ hữu dụng khác dành cho bạn và gia đình ở cùng bạn, gồm:

Giấy khai sinh
Sổ tiêm chủng/hồ sơ lịch sử tiêm chủng cho con của bạn
Giấy chứng nhận kết hôn
Bảng điểm đại học
Danh sách người giới thiệu trong công việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *