Category: Awardees FAQ (VN)

Chính phủ Australia sẽ sắp xếp và chi trả cho sinh viên được học bổng vé máy bay hạng phổ thông đến Australia. Aus4Skills sẽ sắp xếp lịch trình đi lại từ Việt Nam và đảm bảo rằng người nhận học bổng sẽ đến đúng hoặc sau ngày đến đề xuất như đã nêu trong thư mời nhập học của trường. Trường mà bạn theo học sẽ sắp xếp hành trình quay về Việt Nam khi bạn kết thúc chương trình học.

 

Nếu bạn được chi trả vé máy bay về thăm thân (không có người thân đi cùng sang Australia và đã theo học tối thiểu hai năm ở Australia, bao gồm các chương trình dự bị ở Australia), bạn cần liên hệ với Cán bộ phụ trách sinh viên của nhà trường để sắp xếp chuyến đi. Vé máy bay về thăm thân nên được sử dụng trong thời gian nghỉ giữa các học kỳ. Nếu bạn muốn về thăm nhà trong một học kỳ, bạn phải cung cấp cho Cán bộ phụ trách sinh viên thư xác nhận ý kiến cho phép của khoa hoặc người hướng dẫn nghiên cứu đối với khoảng thời gian đi lại tương ứng và đảm bảo hoạt động đó sẽ không ảnh hưởng đến chương trình học tập. Trường mà bạn theo học sẽ sắp xếp chuyến về thăm thân cho bạn.

 

Vui lòng xem tại đây để biết thêm thông tin về sắp xếp chuyến đi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *