Category: Awardees FAQ (VN)

Nhà ở là một trong những thách thức lớn nhất tất cả các sinh viên đều gặp phải. Sinh viên có nhiều lựa chọn chỗ ở khác nhau, bao gồm ký túc xá trong trường, thuê phòng ở chung với chủ nhà (home-stay), và thuê nhà ở riêng, nhưng tất cả các phòng cho thuê có thể hết chỗ rất nhanh chóng. Vui lòng xem phần này để biết thông tin về chỗ ở tại Australia. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *