Category: Awardees FAQ (VN)

Nhiều sinh viên gặp phải những rối loạn cảm xúc trong quá trình thích nghi với cuộc sống ở Australia hoặc khi trở về Việt Nam. Các trường đại học rất hiểu phản ứng ban đầu này, và có thể giúp bạn thích nghi, qua những dịch vụ hỗ trợ và tư vấn.

 

Xin lưu ý rằng bạn không cô đơn và sẽ luôn được trợ giúp khi cần thiết. Điều đầu tiên cần làm là nói chuyện với Cán bộ Phụ trách Sinh viên. Họ có thể chia sẻ với bạn về những cảm xúc bạn đang trải qua và đưa ra những lời khuyên giúp bạn vượt qua.

Bạn cũng nên giữ liên lạc với gia đình và bạn bè qua email, Skype, Facebook, điện thoại và các mạng xã hội khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *