Category: Awardees FAQ (VN)

Mỗi trường đại học ở Australia là một xã hội thu nhỏ, với nhiều cá nhân đến từ các nền văn hóa và quốc gia khác nhau. Sẽ có nhiều người muốn kết bạn với bạn khi bạn đã hòa nhập vào cuộc sống sinh viên.

Không nên lo ngại khi tiếp cận người mới và bắt chuyện với họ. Chủ động và gặp gỡ những người khác nhau trong khuôn viên trường và trong cộng đồng sẽ giúp bạn phát triển mối quan hệ bạn bè và nhận được hỗ trợ bổ ích. Các hoạt động giúp bạn tìm kiếm bạn mới bao gồm tham gia câu lạc bộ trong trường, thực hiện công việc tình nguyện, chơi thể thao hoặc ở chung nhà với các sinh viên khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *