Category: Awardees FAQ (VN)

Vui lòng xem tại đây để biết thông tin về việc đưa gia đình và con cái đi cùng sang Australia. Bạn nên thực hiện sắp xếp càng sớm càng tốt. Cán bộ phụ trách sinh viên của trường sẽ gợi ý cho bạn các trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em gần nhất với trường đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *