Category: Awardees FAQ (VN)

Không. Nếu gia đình bạn cùng bạn tới Australia, bạn có trách nhiệm mua bảo hiểm y tế cho họ. Cán bộ phụ trách sinh viên của trường sẽ cung cấp cho bạn thông tin về bảo hiểm y tế cho gia đình hoặc bạn có thể truy cập trang web của Bộ Xuất nhập cảnh và Bảo vệ Biên giới để tìm hiểu thêm thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *