Category: Alumni FAQ (VN)

Nhóm kết nối cựu sinh viên Aus4Skills sẵn sàng hỗ trợ khi bạn quay trở lại Việt Nam và tiếp tục xây dựng sự nghiệp của mình. Bạn sẽ được mời tham dự Lễ Chào mừng, nơi bạn sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành Chương trình Học bổng Chính phủ Australia từ đại diện Chính phủ Australia.

Bạn cũng sẽ được hỗ trợ để xác định các kỹ năng, kiến thức và các mạng lưới liên quan có lợi cho công việc, lĩnh vực và cộng đồng nói chung, đồng thời được đào tạo để giải quyết những vấn đề này.

 

Để biết thông tin về các cơ hội khác dành cho cựu sinh viên, vui lòng theo dõi Facebook của Cựu sinh viên Australia tại Việt Nam và 360Alumni .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *