Category: Awardees FAQ (VN)

Bạn cần thông báo trước cho Aus4Skills khi có yêu cầu riêng biệt để để có sự chuẩn bị cần thiết.  Bạn cũng nên thông báo trường hợp của mình cho Cán bộ phụ trách sinh viên nhà trường khi bạn đến Australia, hoặc vào bất cứ thời điểm nào bạn gặp khó khăn.

 

Trường mà bạn theo học có văn phòng hỗ trợ tại trường và đảm bảo quyền được hỗ trợ công bằng của tất cả sinh viên, bao gồm sinh viên khuyết tật. Chính phủ Australia có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên khuyết tật ở phạm vi ngoài trường.

 

Nhìn chung, nếu bạn là người khuyết tật, bạn sẽ được hưởng những dịch vụ và điều kiện hỗ trợ tại Australia. Người Australia rất hòa đồng và không phân biệt đối xử với người khuyết tật. Hầu hết những dịch vụ cộng đồng như giao thông công cộng, nhà hàng, trung tâm mua sắm, bưu điện đều tạo điều kiện đặc biệt cho người khuyết tật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *