Category: Applicants FAQ (VN)

Kết quả xét tuyển học bổng đối với ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển và vòng phỏng vấn dự kiến sẽ được thông báo vào đầu tháng 8 năm 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *