Category: Applicants FAQ (VN)

Hội đồng Tuyển chọn (JSC) bao gồm đại diện của Đại Sứ quán Australia và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ xét duyệt Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards). Quy trình xét tuyển bao gồm vòng sơ tuyển và vòng phỏng vấn. Vòng sơ tuyển sẽ chọn ra các hồ sơ hợp lệ và xuất sắc. Chỉ có ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển mới được mời phỏng vấn. Những ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh sẽ được lựa chọn  để trở thành người nhận học bổng có điều kiện.

Ứng viên được đánh giá trên phẩm chất cá nhân, minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng dựa trên các yếu tố sau:

  • Năng lực học tập
  • Tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy các mối quan hệ giữa Việt Nam – Australia
  • Năng lực chuyên môn, tố chất lãnh đạo và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *