ຕອນທີ 14 – ເບິ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້!

ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 13 – ວັນກິລາ

ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 12 – ມານັບເລກນໍາກັນ

ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 11
ຮຽນ​ຮູ້​ກັບ​ການ​ອ່ານ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 10
ໂມງ​ຫຼິ້ນ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 9
ຮຽນ​ຮູ້​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກັນ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 8
ການ​ຂາດ​ໂຮງ​ຮຽນ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 7
​ມາ​ຮຽນ​ອ່ານ​ກັນ​ເຖາະ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 6
ມື້​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂຮງ​ຮຽນ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 5
ທາງໄປໂຮງຮຽນ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 4
ຄູສອນຂອງຂ້ອຍ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 3
ແບ່ງປັນ ແລະ ໃສ່ໃຈ
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 2
ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1
ກົດເບິ່ງ


ຕອນທີ 1
ກຽມພ້ອມສຳລັບວັນເປີດຮຽນໃໝ່
ກົດເບິ່ງ


​ຕົວຢ່າງກະຕູນດິນປັ້ນ
ກົດເບິ່ງ


ມິຖຸນາ 2018
ຕົວຢ່າງທົດລອງໂຄງການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ
ກົດເບິ່ງ