Category: Applicants FAQ (VN)

Những thay đổi quan trọng của vòng tuyển chọn 2023/niên khóa 2024 bao gồm:

  • Ứng viên là người khuyết tật làm việc tại các công ty nước ngoài được coi là hợp lệ và có thể nộp hồ sơ nếu đáp ứng tiêu chí tuyển chọn
  • Ngành học Công nghệ thông tin (phần cứng và phần mềm) là một trong những ngành học ưu tiên dành riêng cho ứng viên khuyết tật.
  • Báo chí và truyền thông trở thành một ngành học ưu tiên
  • Thay đổi yêu cầu về Tiếng Anh đối với nhóm ứng viên đến từ các cơ quan trung ương, cơ quan cấp thành phố/tỉnh/huyện; các trường/cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trường đại học cấp tỉnh, viện nghiên cứu; các trường đại học tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết vui lòng xem thêm tại Các nhóm ứng viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *