Category: Applicants FAQ (VN)

Ứng viên nên chọn khóa học kỹ càng và cẩn thận ngay từ khi nộp hồ sơ để giảm thiểu việc thay đổi khóa học sau khi đã nộp hồ sơ.

Ứng viên cần chọn hai khóa học tại hai trường đại học khác nhau cho nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai khóa học này phải thuộc cùng một ngành học. Nếu chọn hai ngành học khác nhau, ứng viên sẽ được yêu cầu đổi một trong hai khóa học cho phù hợp với khóa học còn lại.

Các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển chỉ có thể thay đổi khóa học trong những trường hợp đặc biệt. Thay đổi khóa học này sẽ được xem xét tùy theo từng trường hợp cụ thể, với điều kiện khóa học mới phải cùng một lĩnh vực học tập với khóa học cũ, phù hợp với kinh nghiệm làm việc của người đạt học bổng và được ủng hộ bởi cơ quan chủ quản nếu ứng viên còn đi làm ở đây.

Tại thời điểm nhập học, nếu người đạt học bổng có điều kiện không đáp ứng được yêu cầu học thuật và/hoặc không có đủ IELTS 6.5 (không điểm thành phần nào dưới 6.0) hoặc cao hơn theo yêu cầu của khóa học họ đã chọn tại một trường Đại học Australia và đã được Hội đồng Tuyển chọn phê duyệt, thì có thể bị rút học bổng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *