Category: Alumni FAQ (VN)

Bạn có thể tìm thấy chi tiết hướng dẫn sử dụng Thương hiệu Cựu sinh viên toàn cầu (Global Alumni) tại đây. Đây là sổ tay hướng dẫn và quy tắc về cách sử dụng logo Global Alumni đúng cách.
Nếu bạn sử dụng logo của Global Alumni, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và tránh sử dụng không chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *