Category: Applicants FAQ (VN)

Có, các ứng viên này vẫn phải nộp chứng chỉ IELTS/TOEFL iBT/PTE Academic. Tất cả các ứng viên, dù ở giai đoạn nộp hồ sơ hay đã vượt qua vòng sơ tuyển và kỳ thi IELTS do DFAT tài trợ đều phải có điểm IELTS/TOEFL iBT/PTE Academic hợp lệ, đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về điểm IELTS/TOEFL iBT/PTE Academic của nhóm ứng viên tương ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *