Category: Awardees FAQ (VN)

Có. Australia có luật kiểm dịch rất nghiêm ngặt để bảo vệ động thực vật và nông nghiệp khỏi những bệnh tật và vật hại từ nước ngoài. Vui lòng xem tại đây để biết thông tin về các quy định kiểm dịch áp dụng cho tất cả khách du lịch đến Australia và mặt hàng gửi qua đường bưu điện.  Tham khảo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp đối với hành khách Nhập cảnh vào Australia – Khai báo! trang web để biết danh sách các vật dụng mà bạn phải khai báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *